NÁŠE SLUŽBY

Pri úvodnej komplexnej prehliadke zaznamenáme stav vášho chrupu, slizníc, uzlín, jazyka a slinných žliaz. Taktiež zhodnotíme zubnú hygienu a hygienické návyky klienta. Súčasťou vstupnej prehliadky je aj panoramatická 

röntgenová snímka, ktorá napomáha zubnému lekárovi diagnostikovať skryté kazy. 

Estetická stomatológia je dôležitou časťou modernej stomatológie, ktorá sa zameriava na harmonický a prirodzený vzhľad chrupu pacienta. Dokonalý úsmev je našou vizitkou v spoločnosti. 

 

Súčasná estetická stomatológia zahŕňa:

 • Odstraňovanie pigmentácií

 • Bielenie zubov

 • Estetické fazety

 • Biele výplne

 • Biele korunky a mostíky

Chirurgické zákroky, ktoré sa prevádzajú v ústnej dutine, t. zn. postihujú čelusť a mäkké tkanivá.

Medzi najčastejšie zákroky v stomatochirurgii patria:

 • Odstránenia zubov - extrakcie

 • Osteotómie - odstránenie presunutých zubov alebo zubných zvyškov

 • Resekcia koreňového hrotu

 • Hemisekcia, amputácia, replantácia

 • Preprotetická chirurgia

 • Implantológia

Endodoncia je odbor stomatológie, zaoberajúci sa ošetrením koreňových kanálikov. Takéto ošetrenie zuba je potrebné v prípade zistenia infekcie spôsobenej zubným kazom, ktorý prenikol do výživného centra zubnej drene.  Cieľom endodoncie je dostatočné očistenie koreňového systému zuba, a jeho následné zaplnenie a zabránenie prenikaniu baktérii do kosti a do celého organizmu.

Záchovná, alebo inak známa aj pod názvom konzervačná stomatológia, sa zaoberá prevažne ošetrovaním tvrdých zubných tkanív, teda ošetrovaním zubného kazu, úrazov a ich komplikácií. Pri ošetrení sa snažíme zachovať čo najväčšiu časť vlastných, doposiaľ nepoškodených, tvrdých zubných tkanív. 

Aby zdravé a opravené zuby, mostíky, implantáty ostali v ústach, musí byť zdravý aj parodont - zubné lôžko a tkanivo, ktoré tam pripája zub. Traja zo štyroch dospelých nad 50 rokov stratili kosť, v ktorej držia zuby, čo sa nazýva parodontitída. Táto strata vyvolaná zápalom kosti je v oblasti jedného, viacerých alebo všetkých zubov. Ak nezastavíme zápal, strata kosti pokračuje, zub sa kýve, až úplne vypadne.

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok   
Utorok        
Streda        
Štvrtok        
Piatok          
11:00 - 18:00 
8:00 - 16:00 
11:00 - 18:00 
8:00 - 16:00
8:00 - 14:00

KONTAKTUJTE NÁS

KC DENT
Miletičova 5/B, Bratislava 
821 08

Mail: kcdent@kcdent.sk

Tel: 0918 590 029