NÁŠE SLUŽBY

Vstupná prehliadka

Pri úvodnej komplexnej prehliadke zaznamenáme stav vášho chrupu, slizníc, uzlín, jazyka a slinných žliaz. Taktiež zhodnotíme zubnú hygienu a hygienické návyky klienta. Súčasťou vstupnej prehliadky je aj panoramatická 

röntgenová snímka, ktorá napomáha zubnému lekárovi diagnostikovať skryté kazy. 

19445.jpg
Estetická stomatoloógia

Estetická stomatológia je dôležitou časťou modernej stomatológie, ktorá sa zameriava na harmonický a prirodzený vzhľad chrupu pacienta. Dokonalý úsmev je našou vizitkou v spoločnosti. 

 

Súčasná estetická stomatológia zahŕňa:

 • Odstraňovanie pigmentácií

 • Bielenie zubov

 • Estetické fazety

 • Biele výplne

 • Biele korunky a mostíky

889.jpg
Stomatologická chirurgia

Chirurgické zákroky, ktoré sa prevádzajú v ústnej dutine, t. zn. postihujú čelusť a mäkké tkanivá.

Medzi najčastejšie zákroky v stomatochirurgii patria:

 • Odstránenia zubov - extrakcie

 • Osteotómie - odstránenie presunutých zubov alebo zubných zvyškov

 • Resekcia koreňového hrotu

 • Hemisekcia, amputácia, replantácia

 • Preprotetická chirurgia

 • Implantológia

73918.jpg
Endodoncia

Endodoncia je odbor stomatológie, zaoberajúci sa ošetrením koreňových kanálikov. Takéto ošetrenie zuba je potrebné v prípade zistenia infekcie spôsobenej zubným kazom, ktorý prenikol do výživného centra zubnej drene.  Cieľom endodoncie je dostatočné očistenie koreňového systému zuba, a jeho následné zaplnenie a zabránenie prenikaniu baktérii do kosti a do celého organizmu.

473.jpg
Záchovná stomatológia

Záchovná, alebo inak známa aj pod názvom konzervačná stomatológia, sa zaoberá prevažne ošetrovaním tvrdých zubných tkanív, teda ošetrovaním zubného kazu, úrazov a ich komplikácií. Pri ošetrení sa snažíme zachovať čo najväčšiu časť vlastných, doposiaľ nepoškodených, tvrdých zubných tkanív. 

1672.jpg
Parodontológia

Aby zdravé a opravené zuby, mostíky, implantáty ostali v ústach, musí byť zdravý aj parodont - zubné lôžko a tkanivo, ktoré tam pripája zub. Traja zo štyroch dospelých nad 50 rokov stratili kosť, v ktorej držia zuby, čo sa nazýva parodontitída. Táto strata vyvolaná zápalom kosti je v oblasti jedného, viacerých alebo všetkých zubov. Ak nezastavíme zápal, strata kosti pokračuje, zub sa kýve, až úplne vypadne.

1653.jpg