Vstupná prehliadka

Pri úvodnej komplexnej prehliadke zaznamenáme stav vášho chrupu, slizníc, uzlín, jazyka a slinných žliaz.Taktiež zhodnotíme zubnú hygienu a hygienické návyku klienta. Súčasťou vstupnej prehliadky je aj panoramatická röntgenovú snímku, ktorá napomáha zubnému lekárovi diagnostikovať skryté kazy. 

 

Estetická stomatológia

Estetická stomatológia je dôležitou časťou modernej stomatológie, ktorá sa zameriava na harmonický a prirodzený vzhľad chrupu pacienta. Dokonalý úsmev je našou vizitkou v spoločnosti. 

Súčasná estetická stomatológia zahŕňa:

 •   Odstraňovanie pigmentácií

 •   Bielenie zubov

 •   Estetické fazety

 •   Biele výplne

 •   Korekcia drobných ortodontických vád pomocou kompozitných materiálov

 •   Biele korunky a mostíky 

 

Stomatologická chirurgia

Pod stomatologickou chirurgiou rozumieme chirurgické zákroky, ktoré sa prevádzajú v ústnej dutine, t. zn. postihujú čelusť a mäkké tkanivá. Medzi najčastejšie zákroky v stomatochirurgii patria:

 

 • Odstránenia zubov (takzvané extrakcie)

 • Osteotómie (odstránenie presunutých zubov alebo zubných zvyškov)

 • Resekcia koreňového hrotu

 • Hemisekcia

 • Amputácia

 • Replantácia

 • Preprotetická chirurgia

 • Implantológia

a iné. 

Endodoncia - Koreňové kanáliky

Endodoncia je odbor stomatológie zaoberajúci sa ošetrením koreňových kanálikov. Takéto ošetrenie zuba je potrebné v prípade zistenia infekcie sposobenej zubným kazom, ktorý prenikol do výživného centra zubnej drene. Premnožením baktérií vzniká akútny zápal zubnej drene a preto je dôležité, aby sa v danom štádiu zuby ošetrili a predišlo sa ďalším komplikáciám. Cieľom endodoncie je dostatočné očistenie koreňového systému zuba a jeho následné zaplnenie a zabránenie prenikaniu baktérii do kosti a do celého organizmu.

Záchovná stomatológia

Záchovná, alebo konzervačná stomatológia sa zaoberá prevažne ošetrovaním tvrdých zubných tkanív, teda ošetrovaním zubného kazu, eventuálne úrazov a ich komplikácií. Pri ošetrení sa snažíme zachovať čo najväčšiu časť vlastných doposiaľ nepoškodených tvrdých zubných tkanív. 

Paradontológia

 

Aby zdravé a opravené zuby, mostíky, implantáty ostali v ústach, musí byť zdravý aj parodont - zubné lôžko a tkanivo, ktoré tam pripája zub.Dnes 90% všetkých dospelých pacientov má rôzny stupeň poškodenia parodontu. Traja zo štyroch dospelých nad 50 rokov stratili kosť, v ktorej držia zuby, čo sa nazýva PARODONTITÍDA.Táto strata vyvolaná zápalom kosti je v oblasti jedného, viacerých alebo všetkých zubov. Ak nezastavíme zápal, strata kosti pokračuje, zub sa kýve, až úplne vypadne.

Please reload

NAŠE SLUŽBY

© 2016 by VK. 

 • Facebook Black Round
 • Twitter Black Round
 • Instagram Black Round